Conceptualització

La violència contra les dones té múltiples manifestacions. No obstant això, sota el context de la COVID-19 volem il·luminar aquelles que s'han intensificat i que han impactat amb major virulència en les vides de les dones.

Per a la realització del projecte s’han pres com a referència principal els següents informes:

El primer estudi destaca que si  bé la pandèmia va limitar les nostres interaccions en l'espai públic, la violència contra les dones als carrers no s’atura, de manera que cal continuar prestant atenció al seu desenvolupament i determinar mesures a prendre des de diferents àmbits i institucions per disminuir-la i / o eradicar-la.

Igualment contempla la recomanació de UN Women als governs per tal d’incrementar els pressupostos destinats als serveis de suport a les dones en situació de violència masclista, i comptar amb una xarxa amplia de serveis especialitzats en la temàtica.

El segon estudi alerta del risc d’increment de la violència masclista en la unitat de convivència agreujada pel confinament domiciliari que s'ha viscut en tots els països. Hem contemplat també els casos reportats de violència masclista i de la seva variant més extrema, els feminicidis, per obtenir un panorama integral de la situació viscuda per les dones.

A partir d’aquests estudis, s’han cercat diverses fonts a nivell local amb dades obertes disponibles sobre violència masclista, i aquelles en les que existia una desagregació temporal suficient hem comparat l’impacte de la violència a través de diverses variables als mateixos períodes de 2019 - 2020 (siguin mesos, 1 trimestre, o 1r+2n trimestre...). 

A nivell mundial no s’ha identificat cap estudi que compari la incidència global, així que s’ha realitzat una comparativa dels estudis disponibles amb dades d’impacte 2019-2020 de diversos països.

Aquest projecte ha processat i creat datasets públics de totes les dades utilitzades que us convidem a reutilitzar: Conjunt Datasets del projecte impacte Violència per causa Covid, especial 25N 2020.