Skip to main content

DADES X COVID19 X VIOLENCIA X DONES

L’impacte de la Covid-19 a la Violència contra les Dones

En el context del 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, el projecte Dades X Covid19 X Violència X Dones mostra l'impacte diferenciador que ha tingut la presència de la pandèmia en les vides de les dones, particularment pel que fa a la violència masclista.

Amb una comparativa entre les dades de 2019 i 2020 del mateix període temporal, en aquest portal web es podran identificar clarament les variacions existents en les tendències de les violències masclistes mitjançant un recorregut per variables clau a Santa Coloma, Catalunya, Espanya, i el món.

En aquest sentit, el web presenta aquestes variables classificades en els següents apartats:

Impacte Covid19 en la violència masclista

Impacte a la violència masclista en l'àmbit de la parella

Aquesta visualització representa les dades sobre denúncies presentades per violència masclista, recollint els casos on la violència s'exerceix contra les dones per part d'homes que son o han estat parella o han tingut algún tipus de relació afectiva. (Llei orgànica 1/2004).

Les xifres de Santa Coloma apunten que el mateix patró de 2019 es desenvolupa el 2020, encara que en una lleugera menor proporció. No obstant això, cal prestar atenció al fet que hi ha una menor diferència de denúncies entre els trimestres 1 i 2 al 2020, el que implica una tendencia sostinguda en les denuncies presentades per violència masclista.

D'altra banda, a Catalunya i Espanya les denúncies efectuades en 2020 no atenen a la dinàmica representada l'any passat, per la qual s'observa una tendència a la baixa. Cal destacar que poden donar-se múltiples raons per les quals no es presenten les denúncies corresponents. Això no obstant, la de major pes és el confinament establert durant la pandèmia, ja que les dones podrien haver tingut por de les represàlies del seu agressor i / o no van tenir possibilitat d'acudir a denunciar.

Aquesta visualització és la representació de víctimes mortals en els últims 5 anys (2015-2020) a la província de Barcelona, Catalunya i Espanya. Es representen els casos totals per any, i en el caso de 2020, és una projecció realitzada a partir de les tendències dels anys anteriors, tenint en compte la situació fins a l'octubre. També es mostren les dades relatives al mes d'octubre en anys anteriors.

Amb aquestes dades recollides, podem dir que no hi ha gran variació anual en cap dels tres nivells, mostrant-se fins i tot una tendència a la baixa a Catalunya i Espanya. 

Descarrega les dades mensuals del 2019 i 2020 aquí.

Impacte a altres violències masclistes

Aquesta visualització representa els dades sobre delictes ocorreguts contra la llibertat i indemnitat sexual, recollint els casos en on es va perpetrar agressió, abús o assetjament sexual, així com exhibicionisme i provocació sexual, juntament amb les dades de prostitució i explotació sexual i corrupció de menors ( Llei orgànica 10/1995).

S'observa que Santa Coloma, Catalunya i Espanya generen el mateix patró en la comparativa entre els trimestres de 2020. Si bé per a Catalunya i Espanya en el primer trimestre del 2020 s'observen números similars en contrast al mateix trimestre del 2019, en el segon trimestre disminueixen considerablement els casos reportats en l'àmbit públic. Davant d'això, s'ha de considerar el fet que en aquest trimestre es va localitzar la major part del confinament a Espanya, de manera que les limitacions en el trànsit pot ser el factor explicatiu clau per a la seva tendència a la baixa.

Resposta judicial

A Santa Coloma, Catalunya i Espanya s'observa el patró d'increment de condemnes per violència masclista al 2019, mentre que en el 2020 aquestes dades disminueixen. S'ha de prestar atenció al fet que les dades de Santa Coloma durant el 2020 són considerablement menors a aquells de 2019.

 

 

Aquesta visualització representa les ordres de protecció demanades i concedides dels trimestres 1 i 2 del 2019 i 2020 a Santa Coloma de Gramenet, Catalunya i Espanya.

A nivell de Santa Coloma, crida l'atenció que es van concedir menys ordres de protecció durant el 2020 en comparació amb l'any passat. Tot i això, el 2020 continua la tendència donada des del segon trimestre del 2019 d'acceptar la meitat d'aquestes.

Pel que fa a Catalunya, igualment la meitat de les ordres de protecció demanades són concedides, a excepció del trimestre 2 de 2020, on és lleugerament menor.

Ja a nivell Espanya, s'observa que hi ha una estabilitat al llarg dels períodes recollits en el percentatge de les ordres de protecció concedides, la qual és més gran que a Santa Coloma i Catalunya, amb un 69.12% de mitjana.

Recursos públics

Petició d'ajuda per part de les dones

Santa Coloma i Catalunya presenten una alça indiscutible de trucades a la Línia 900 a l'hora de contrastar en termes generals 2019 i 2020. La comparativa entre els mesos de març i abril de 2020 confirmen la teorització que el confinament incrementaria les violències masclistes a l'espai de convivència comuna, principalment al veure compromeses les xarxes físiques de suport i / o suport de les dones. És de destacar que en el territori català fins i tot el nombre es dispara a més del doble (en un 107,81%) si es comparen les xifres d'abril 2019 i 2020.

Espanya reflecteix la mateixa tendència demostrada a Santa Coloma i Catalunya, manifestant igualment la major variació de trucades a la Línia 016 entre març i abril de 2020. Encara s'identifica que el nombre va a la baixa des del pic d'abril 2020, les dades de juliol 2020 disten molt dels de març del mateix any, així com dels de juliol 2019.

Dones ateses presencialment

Pel que fa als recursos especialitzats d’atenció a la violència masclista, la comparativa de les tendències anuals de dones ateses presencialment pel CIRD en 2019 i 2020 demostren una gran bretxa de diferenciació a partir dels mesos de març fins a setembre, coincidint una vegada més amb les mesures de confinament establertes. Destaca que fins i tot encara que s'hagin atès a menys dones durant 2020, el pic d'atenció també es dóna durant el mes de juliol.

D'altra banda, s'observa que els totals d'atencions realitzades durant març i abril de l'any 2020 difereixen bastant del mateix període del 2019, donant-se posteriorment un ràpid acostament entre les dades mes a mes al implementar les mesures de desconfinament.

La mitjana presentat en aquesta gràfica sorgeix de dividir el nom d'atencions al CIRD per el nom de dones ateses, havent estat proporcionats les dades per l'Ajuntament de Santa Coloma. Així s'observa un increment durant tota la pandèmia del promig de visites/atencions per cada una de les dones ateses, i per tant les dones que arriban al CIRD presenten casos més complexes i a més necessitats de support.

 

 

Les dades de la present gràfica representen a les usuàries actives del Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO); és a dir, aquelles que compten amb contacte directe amb el Centre en qualsevol lloc i hora per a gestió de crisi i són participants en els programes d'atenció especialitzada per a víctimes de la violència de gènere.

Així, s'identifica una mateixa tendència d'increment de 2020 respecte a 2019 a la província de Barcelona, a Catalunya i a Espanya, a més de compartir l'alça en els números durant el 2020, fins a veure un petit decrement en el mes de juliol.

Altres indicadors de convivència

Aquestes visualitzacions atorguen les dades de divorcis consensuats i no consensuats a Santa Coloma, Catalunya i Espanya durant els primers dos trimestres de '2019 i 2020. En el total de les presentacions de divorci dels tres nivells, així com en les dues categories presentades, s'observa una tendència a la baixa, la qual s'accelera al realitzar la comparació entre els trimestres representats de l'any 2020.  

Impacte Covid-19 a la violència masclista al món

És rellevant recordar que a nivell global es continuen recollint variables d'importància a causa de l'aparició sobtat de la COVID-19 en les nostres vides i a la temporalitat de curt termini amb la qual estem analitzant el seu impacte en la violència contra les dones.

Davant d'aquesta situació, hem localitzat diferents portals estadístics i informes de 8 països que permetin oferir un panorama general i aproximatiu de la temàtica a nivell mundial. Per tant, en aquest portal web hem representat la pròpia variació de cada cas, però tenint en compte que són variables i temporalitats diferents entre països i que no poden ser comparables directament entre si.

A continuació us presentem una descripció de les fonts de dades per país, en conté les dades absolutes i la seva respectiva variació.

 

 

PaísVariableFont de dades
NigeriaCasos denunciats de violència masclistaUN Women
IndiaCasos denunciats de violència masclistaNational Commission for Women India
ArgentinaFemicidios ocurridosObservatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven
Canadá Mujeres y niñas asesinadas por violenciaCanadian Femicide Observatory for Justice and Accountability
GuatemalaMuertes Violentas de Mujeres y Femicidios ocurridosGrupo Guatemalteco de Mujeres

Perú

Consultas atendidas en Línea 100Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú
ItaliaLlamadas telefónicas a la Línea 1522Istituto Nazionale di Statistica
ColombiaLlamadas telefónicas a la Línea 155 Observatorio Colombiano de las Mujeres

Les dades recopilades per Nigèria són reduïts al comptar únicament amb dos mesos de comparativa: Març al 2020 (abans del confinament) i abril al 2020 (durant el confinament). Tot i això, es veu bastant clar l'alça en els casos reportats per violència de gènere, registrant-se un 148.73% de variació.

D’altra banda, els casos reportats de violència masclista a l'Índia engloben des del dret a viure amb dignitat i els cibercrims contra les dones, fins als casos d'assetjament sexual i mort per dot, de manera que les dades estudiades brinden un panorama integral de la situació de les dones al país en els períodes de gener a octubre de 2019 i 2020. La variació de casos va ser a l'alça en aquesta comparativa, amb un 9.73%.

Per al que fa a la situació argentina en l'àmbit dels feminicidis registrats, hi ha una variació negativa de 7.27% comparant els períodes de gener a octubre de 2019 i 2020, havent així una diferència de 10 feminicidis menys.

Al Canadà, el Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability comptabilitza les dones i nenes assassinadas per violència. Realitzant la comparativa de gener a setembre de 2019 i 2020, s'identifica una variació a l'alça, localitzada en un 20%.

Per la seva banda, el Grupo Guatemalteco de Mujeres registra les morts violentes de dones així com els feminicidis ocorreguts a Guatemala. Prenent com a referència els períodes gener-setembre del 2019 i 2020, hi ha una variació negativa de 26.51% en aquests valors en conjunt.

Així com es va veure en les dades recollides per a Santa Coloma, Catalunya i Espanya, la tendència d'increment en les consultes telefòniques ateses en relació a la violència de gènere viscuda també s'observa significativament a Perú, Colòmbia i Itàlia.

A Perú s'identifica una variació positiva de l'103.23% en la comparativa de gener a setembre dels anys 2019 i 2020.

Mentrestant, a Colòmbia es va donar una variació de 98.3% tenint en compte els períodes de març a octubre 2019 i 2020.

La major expressió d'aquest pic a les trucades telefòniques per violència masclista es troba a Itàlia, on la variació va ser de 119.67%, encara que cal prendre en consideració que només es recullen les dades de març a juliol de 2019 i 2020.

Finalment, en el que correspon a Espanya, observem que els números presentats amb anterioritat sobre la línia d'atenció 016 presenten una variació a l'alça en un 35.44% en els períodes de març a juliol de 2019 i 2020. 

Descarrega les dades específiques per a Nigèria, Índia, Argentina, Canadà, Guatemala, Perú, Colòmbia i Itàlia en el seu enllaç corresponent.